19 d’oct. 2015

relaxa per Erri de Luca e s'enaire la paraula contrària