20 de nov. 2013

Repeticions Ny'òc Trobadors

to Gilmour Spears

Òda a James Dean de Bernat Manciet

Fòto D. Lekuona